Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
Stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9 Stavebné povolenie 8. 2. 2018
Oznámenie o strategickom dokumente RIÚS Oznamy 8. 2. 2018
Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb Pripomienkové konanie 7. 2. 2018
Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 Michalovce, J.A. Gagarina Stavebné konanie 7. 2. 2018
Byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 Prenájmy 5. 2. 2018
Byt do nájmu na Obrancov mieru 4 Prenájmy 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 24 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018