Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
268/24 OVS - prenájom pozemku Ul.lipová Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 5. 2024
267/24 MUDr. Stanislav Gofus - Uloženie písomnosti Vyhláška 24. 5. 2024
266/24 Ján Balogh - Uloženie písomnosti Vyhláška 24. 5. 2024
265/24 Martin Vaško - Uloženie písomnosti Vyhláška 24. 5. 2024
264/24 Prenájom nebytových priestorov - Bývala kotolňa pri objekte Zlatý bažant na Ul. saleziánov Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 5. 2024
263/24 Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 5. 2024
262/24 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 5. 2024
261/24 Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 5. 2024
260/24 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 5. 2024
259/24 Prerušenie distribúcie elektriny 12. 06. 2024 Odstávky 23. 5. 2024