Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
1522/23 Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia Rozhodnutie 28. 11. 2023
1521/23 OVS - odpredaj pozemku - Ul višňová Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2023
1520/23 OVS - odpredaj pozemku Ul. Špitálska Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2023
1519/23 OVS - odpredaj pozemku - Ul.Kuzmányho Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2023
1518/23 Ponuka bytov do nájmu - Ul. obrancov mieru 4 Prenájmy 27. 11. 2023
1517/23 Ponuka bytov do nájmu - Ul.obrancov mieru Prenájmy 27. 11. 2023
1516/23 Petícia za zabezpečenie bezpečnosti na ulici Štefana Fidlíka v Michalovciach Petície - 85/1990 Zb. 24. 11. 2023
1515/23 Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - Terénny pracovník Výberové konania 24. 11. 2023
1514/23 Zápis z vyhodnotenia predložených súťažných návrhov na prenájom nebytových priestorov - Ul. Štefánikovej č. 20 Oznamy 24. 11. 2023
1513/23 Zápis z vyhodnotenia predložených súťažných návrhov na prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 10 Oznamy 24. 11. 2023