Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
352/20 Žiadosť o upozornenie občana s TP o doručení zásielky Uložené písomnosti 12. 8. 2020
351/20 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Oznamy 12. 8. 2020
350/20 Predaj pozemku v k.ú. Stráňany Predaje 11. 8. 2020
349/20 Návrh dodatku č. 2 VZN č. 197/2018 Všeobecne záväzné nariadenie 11. 8. 2020
348/20 Návrh VZN o pod. poskytovania FP na vykonávanie opatrení SPO detí a SK 2020 Všeobecne záväzné nariadenie 11. 8. 2020
347/20 Návrh dodatku č. 1. VZN Mesta Michalovce č. 204/2019 Všeobecne záväzné nariadenie 10. 8. 2020
346/20 Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania Rozhodnutie 7. 8. 2020
344/20 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti Vyhláška 5. 8. 2020
343/20 Uložená písomnosť - Marián Havrila Uložené písomnosti 5. 8. 2020
342/20 Ponuka pracovného miesta - Odborný referent útvaru primátora - sekretariát primátora Výberové konania 4. 8. 2020