Zemplínski heligonkári

Popis

Prvé stretnutie – november 2011 v ZOS. Neskôr založili klub a OZ pri Dome Matice slovenskej a ZOS v Michalovciach. Hlavným cieľom ich činnosti je zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke a akordeóne v spojitosti s interpretáciou našej prekrásnej Zemplínskej ľudovej piesne. Dnes v klube pôsobí viac než 25 členov v rôznych tvorivých skupinách, ktoré pripravujú hudobno - slovné pásma na samostatné vystúpenia k rôznym príležitostiam, projekty pre folklórne festivaly, podujatia a semináre, s cieľom pripraviť mladých interpretov pre účinkovanie v rôznych folklórnych skupinách. Vyhľadávajú talentovaných hráčov na harmonike, zaznamenávajú ich štýl hrania a vydávajú dokumentačné CD a DVD nosiče a publikácie  o pôsobení harmonikárov v Zemplínskom regióne.