Svet zdravia a.s. Nemocnica Michalovce

Popis

Predchodcom michalovskej nemocnice bolo zariadenie zvané xenodóchia alebo hospitália. Bolo zriadené v roku 1773 grófom Sztárayom. V roku 1863 vznikla nadácia štyroch grófov na zriadenie nemocnice. Nadácia vytvorila komisiu, ktorá sa zaoberala praktickými otázkami prípravy vzniku nemocnice.

V roku 1875 boli vytvorené  podmienky vrátane peňažných zdrojov na vypracovanie štatútu nemocnice a vyžiadanie súhlasu na vznik nemocnice. Nemocnica v Michalovciach s dvadsiatimi lôžkami bola otvorená 1.12.1876.

V roku 1890 bol odovzdaný do užívania ďalší pavilón so 16 lôžkami. V roku 1900 bola nemocnica premenovaná na Všeobecnú verejnú župnú nemocnicu. V roku 1902 bol vybudovaný tretí pavilón. V roku 1911 mala nemocnica už 120 lôžok a časť chirurgickú, vnútorného lekárstva a infekčnú. V roku 1947 bolo zriadené detské oddelenie s 50 lôžkami a o rok neskôr urologické oddelenie s 45 posteľami.

Očné oddelenie bolo otvorené v roku 1951. Do roku 1953 mala nemocnica už 9 samostatných oddelení, 509 lôžok a 29 lekárov. Od roku 1956 začala nemocnica realizovať poliklinický systém a sieť územných a obvodných zdravotníckych zariadení. V roku 1975 mala už nemocnica 712 postelí.

Dňa 13.9.1996 bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7526171 / E 21.915478300000018