Súbor Zemplín

Popis

Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom kultúrnych hodnôt Slovenska. Jeho cieľom je zbierať a uchovávať hudobný a tanečný folklór z východného Slovenska, vychovávať mladú generáciu láske k tradíciám. Súbor oslávil už 50. výročie svojho vzniku.