Rímskokatolícka cirkev

Deň Doobeda Poobede
Pondelok 15:00 - 17:00
Utorok
Streda 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Štvrtok
Piatok 10:00 - 12:00

Popis

Nový kostol, zasvätený Panne Márii (bola i patrónkou uhorských kráľov), dali v Michalovciach koncom 13. storočia postaviť páni z Michaloviec (Nagymihályiovci). Chrám sa nachádzal vo vtedajšom centre, neskôr zrejme stál v strede námestia. V 14. storočí bola blízko kostola situovaná farská škola (písomná zmienka o nej patrí k najstarším záznamom o farskej škole na celom území Slovenska). V 16. – 18. storočí chrám niekoľkokrát zmenil „majiteľa“ (striedavo patril protestantom a rímsko katolíkom). Koncom 17. storočia bol poškodený a vypálený. V 18. storočí ho na podnet patróna – grófa Imricha Sztárayho – obnovili. Pôvodne gotický kostol tak získal barokovú podobu.Do dnešných dní sa zachoval gotický zvon v kostolnej veži, v interiéri chrámu možno vidieť gotické pastofórium, neskoro renesančný epitaf neznámeho šľachtica, barokový oltár z roku 1721 s mladším oltárnym obrazom Narodenia Panny Márie (oltár sem previezli z jezuitského kostola v Užhorode), pamätnú dosku (ako spomienku na obnovu kostola) z roku 1749, rokokovú kazateľnicu či patronátnu lavicu z 19. storočia. Nad hlavným vstupom do chrámu je umiestnená pamätná doska s nápisom z roku 1784.

Zvedavosť dnes vyvolávajú tunajšie krypty, v ktorých sú pochovaní členovia rodín patrónov kostola (pochovanie v krypte si mohli veriaci zaplatiť ešte v druhej polovici 18. storočia), i zbrane, ktoré vraj mali koncom 18. storočia v útrobách chrámu ukryť sprisahanci proti panovníkovi.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75619589999999 / E 21.92812600000002