MočarankaPopis

Vznikla v r. 2015 pod vedením pani Bc.Emílie  Koribaničovej.

Pôsobí pod Občianskym združením Močarany, kde svojimi vystúpeniami zastrešuje všetky aktivity Občianskeho združenia aj denného centra. Tvoria ju  štyri ženy a dvaja muži. Hudobný doprovod zabezpečuje pán Koribanič – hrou na  akordeón. .
Vo svojom repertoári má ľudové piesne z regiónu Zemplína, vlastnú piesňovú  tvorbu, ale  spieva aj piesne zo širšieho regiónu Zemplína.

Jednotlivé piesňové  pásma s ktorými Močaranka vystupuje na verejnosti  sú popretkávané hovoreným slovom v zemplinčine aktuálne k danej téme, jubileu, alebo príležitosti.

Účinkovala na folklórnych festivaloch -  Dni Močarian, Deň rodiny - Michalovce,   Zašpivajme sebe naj budze vešelo v Hatalove, na Ukrajine v Storožnici, Petrovskom kľúči,  absolvovala vianočné koncerty v Topoľanoch, Močaranoch, Vrbovci, Hermanovciach a mnohých ďalších.

Má za sebou aj úspešné natáčanie v televízii Tv 8 „Zaspievaj Ľudovku“ – Silvester 2018. 
Krédom FS je „Spevom k srdcu prespievajme sa životom“.