MFK Zemplín Michalovce

P. O. Hviezdoslava 2240/5
071 01 Michalovce


Popis

Dnes je už veľmi ťažké zistiť, kto, kedy a prečo „stanovil“ začiatky futbalu v Michalovciach – tohto obľúbeného kolektívneho športu – na rok 1911… S určitosťou môžeme povedať iba to, že sa tak stalo niekedy po roku 1945.

Uvedený mylný údaj prevzali aj autori publikácie, venovanej 75 rokom futbalu v Michalovciach, ktorú vydala Telovýchovná jednota (TJ) Zemplín Michalovce v roku 1988. A daný, ničím nepodložený dátum sa pre mnohých stal jednoducho reálnym, pravdivým faktom…

Spomínaný rok (1911) potvrdila tiež séria článkov o futbale v Michalovciach, ktoré boli publikované na stránkach novín Šport expres v roku 1999 (ako ich autor je uvedený J. S.).

Na skutočnosť, že michalovský futbal v roku 2011 neoslavuje storočnicu, sme upozornili medzi prvými. Daný fakt potvrdili i historici – profesor Peter Kónya a docent Imrich Michnovič, ktorí sú autormi príslušných chronologických kapitol v monografii o dejinách Michaloviec (vyšla v roku 2007).

Ako to už ale v regionálnej histórii býva, stokrát opakovaný omyl, prípadne lož sa postupne stáva pravdou, hodnoverným faktom…

O tom, že by sa v Michalovciach v roku 1911 hrával futbal, doposiaľ neexistuje žiadny relevantný dôkaz. Mlčia tiež miestne dobové noviny s názvom Felsö Zemplén – a vznik futbalového či športového klubu, prípadne prvý futbalový zápas by si tunajší novinári určite nenechali ujsť…

Daný údaj si niekto jednoducho vymyslel…

Prvú správu o michalovskom futbale nájdeme v novinách Felsö Zemplén zo 4. augusta 1912. Je jednoduchá a stručná – hovorí o zápase michalovského futbalového spolku s Football Clubom z Pozdišoviec, ktorý sa skončil jednoznačným víťazstvom Pozdišovčanov v pomere 6:0.

Vznik futbalového klubu v Michalovciach v roku 1912 potvrdzuje i článokv novinách Slovenský východ z 1. decembra 1935.

Na ten istý rok odkazuje tiež článok, publikovaný v novinách Slovenská sloboda z 19. júla 1940 – autor sa v ňom odvoláva na 28-ročnú tradíciu michalovského futbalu.

Ďalším nepodloženým tvrdením, pomerne často uvádzaným ako fakt, je to, že počiatky futbalu v Michalovciach a založenie Michalovského atletického klubu sa viažu na ten istý rok.

V arcíve bývalej Zemplínskej župy v maďarskom meste Sátoraljaújhely je uložený pre nás vzácny dokument o založení Nagymihályi athleticai club (N. A. C., v preklade do slovenčiny Michalovský atletický klub) – ale až z roku 1914. Počiatky organizovaného futbalu a vznik Michalovského atletického klubu teda predstavujú dve úplne odlišné a samostatné udalosti (je síce pravdou, že organizovaný michalovský futbal sa od roku 1914 rozvíjal v tomto klube, no na jeho pôde nevznikol – po založení klubu sa stal len jeho súčasťou).

Nagymihályi athleticai club, reprezentovaný červeno-bielymi klubovými farbami, si za svoj cieľ vytýčil rozvíjanie všetkých druhov telovýchovy, morálnu i materiálnu podporu každého hnutia, smerujúceho k otužovaniu tela a cvičeniu (aj mimo organizácie), udržiavanie súdržnosti a organizovanie športovej výchovy mladých. Okrem futbalu sa tak v klube venovali i ďalším športom.

Sľubne sa rozvíjajúcu klubovú činnosť však prerušili udalosti 1. svetovej vojny (1914 – 1918).

Rozpadom Rakúsko-Uhorska v roku 1918 vznikla nová Československá republika. Situácia bola nepokojná a nestabilná ešte aj v prvej polovici roku 1919, čo, samozrejme, neprialo ani rozvoju športových aktivít.

N. A. C., pod hlavičkou ktorého sa hrával tiež

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7625827 / E 21.909105100000033