Cirkev adventistov siedmeho dňa

P. O. Hviezdoslava 2256/20
071 01 Michalovce


Popis

 

 

Na Slovensku začali adventisti pôsobiť na prelome 19. a 20. storočia. Prví misionári z Nemecka a Maďarska pôsobili vo vtedajšom Prešporku (dnešnej Bratislave), Košiciach, ale i oblasti Liptova na strednom Slovensku, prvé zbory vznikali v rokoch 1911 – 1919. Pod Československou úniou vzniká aj Slovenské združenie CASD. S príchodom Druhej svetovej vojny dochádza k odtrhnutiu Podkarpatskej rusy, mnoho sestier i bratov zostáva odlúčených. Situácia sa na chvíľu zlepšila po skončení vojny. Adventisti pomáhali pozostalým rodinám hmotne i duchovne. Začiatkom 50. rokov bol z dôvodu politickej situácie, podobne ako vzdelávacie inštitúcie iných cirkví, zavretý aj adventistický teologický seminár. Následne v roku 1952 bola na štyri roky zakázaná činnosť cirkvi. Kazatelia sa museli vysporiadať s rôznymi postihmi, ktoré často nemíňali ani členov cirkvi v zamestnaní, škole, armáde, niekedy i domovoch. Mnoho týchto obmedzení zostalo aktuálnych aj po skončení zákazu činnosti cirkvi až do pádu komunistického režimu.
Od začiatku 90. rokov môžu adventisti siedmeho dňa znova otvorene hovoriť o svojej viere v Pána Boha. Postupne vznikla aj na Slovensku organizácia pre pomoc a rozvoj ADRA, vydavateľstvo Advent-Orion, Štúdio nádej a občianske združenie Pathfinder, ktoré sa venuje deťom a mládeži. Teologický Seminár CASD sídli v susednej Českej republike v mestečku Sázava. Tak, ako generácie veriacich pred nimi, očakávajú skorý príchod Ježiša Krista aj dnešní adventisti, v snahe žiť svoje životy tak, ako ich to učí Biblia.
V súčasnosti sa k adventistom hlási necelých 3000 obyvateľov Slovenska, ktorí sa schádzajú v približne päťdesiatich zboroch a skupinách.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.76125829999999 / E 21.91019689999996