Bývalá banka - dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom (pod kupolou)

Maxima Gorkého 2-4
07101 Michalovce


Popis

V roku 1911 bol na vtedajšom Deákovom námestí postavený nový bankový palác Michalovskej obchodnej a úverovej banky, a. s., ktorý do dnešných dní patrí ku klenotom architektúry Michaloviec.
Budovu postavili v klasicistickom štýle s drobnými pseudorokokovými výjavmi na fasáde, vo dvore sa nachádza malé átrium. Na prízemí objektu v minulosti takmer nepretržite sídlila banka (najdlhšie Tatrabanka, resp. Štátna banka československá), ostatné priestory, orientované do ulice, zaberali obchodíky a drobné prevádzky s rozličnými službami, na poschodí boli ambulancie, kancelárie právnikov a bytové priestory.
Plastiky včiel, remeselníkov, hospodárov a lodníkov na priečelí mali znázorňovať pracovitosť, úle zasa sporivosť.
Dnes v budove sídli Zemplínske osvetové stredisko, nachádza sa tu tiež reštaurácia, redakcia regionálnych novín a ďalšie organizácie.
V poslednom čase je veľmi sympatická snaha o „znovuoživenie“ tunajšieho bankového trezora.
Neďaleko budovy, na konci Gorkého ulice, je situovaný historický objekt bývalého michalovského kina Capitol z rokov 1927 – 1929.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.757223 / E 21.919596