Budova starého súdu

Nám. osloboditeľov 986/77
07101 Michalovce


Popis

V druhej polovici 18. storočia v tejto budove sídlil Soľný úrad, ku ktorému patrili i sklady (tie boli situované v rozsiahlom areáli, ktorý neskôr – v 19. storočí – ohradili vysokým kamenným múrom).
V druhej polovici 19. storočia tu bol umiestnený slúžnovský úrad. V povedomí ľudí však objekt zostal ako sídlo súdnej moci s vlastnou väznicou – do dnešných dní sa preto zachovalo pomenovanie „starý súd“.
Budova svoj vzhľad zmenila niekedy po roku 1927, keď k nej pristavali nové krídlo – zmenila sa tiež fasáda. Za komplexom bola v minulosti i väznica – väzenské cely sa nachádzali aj pod budovou.
V roku 1919 sa objekt smutne preslávil v súvislosti s nariadenou popravou jedného Michalovčana židovského pôvodu.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.755847 / E 21.915242