Zemplínska heligónka 2019

Festival

3. 5. 2019 14:00 - 5. 5. 2019 14:00

Na Zemplíne privítajú heligonkárov zo Slovenska, aj hostí zo zahraničia
     Prvý májový víkend patrí v Michalovciach priaznivcom heligónky. Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a OZ Zemplínski heligonkári  organizujú   6. ročník  nesúťažnej prehliadky heligonkárov - ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA 2019.
Prehliadka sa uskutoční 4. mája 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku  v Michalovciach.  Podujatie sa koná pod záštitou predsedu KSK Rastislava Trnku a primátora mesta Michalovce Viliama  Zahorčáka.
Projekt Zemplínska heligónka vznikol ako jedna z mnohých  úloh členov občianského združenia /OZ/ Zemplínski heligónkari ešte v roku 2012.
„ Spoznávanie  množstva hráčov na heligónke roztrúsených a doposiaľ neobjavených po celom Zemplíne, ale aj objavovanie mladých talentov a fanúšikov našej prekrásnej ľudovej piesne ukázalo potrebu vzniku podujatia, kde by sme sa mohli  prezentovať a navzájom si vymieňať skúsenosti“ povedal Pavol Hájnik predseda OZ. Prvý ročník festivalu Zemplínska heligónka  zorganizovali v roku 2014 a vyplnili tak chýbajúcu mozaiku takéhoto  podujatia na Zemplíne.
,,Prehliadku  každoročne  obohatí vyše 50 účinkujúcich - jednotlivcov aj skupín  z rôznych  regiónov Slovenska /Zemplín, Šariš, Spiš, Myjava, Martin, Terchová/.  Dobré meno šíria členovia OZ nielen na Slovensku, ale reprezentujú mesto Michalovce a Košický samosprávny kraj na podobných prehliadkach v zahraničí /  Medzinárodný festival heligónky v Záhrebe, festivaly v Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku a na Ukrajine v Ľvove/.  Aj vďaka týmto aktivitám  sa tento rok môžu priaznivci heligónky tešiť na  hostí z Kovačice - Srbska, Gorskich katarov  a ich reprezentačné Družstvo Goranin z Chorvátska, heligonkárov z Miedzybrodzia Žywieckiego  z Poľska a Miroslava Hampla z Česka“ uviedla Alena Navrátilová  zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.
Na príprave prehliadky sa okrem OZ Zemplínski heligonkári,  Zemplínskeho osvetového strediska podieľa aj mesto Michalovce, Mestské kultúrne stredisko a Dom Matice slovenskej v Michalovciach.

TLAČOVÁ SPRÁVA -  ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA  2019
Miesto:    Mestské kultúrne stredisko Michalovce
Nám. Osloboditeľov 25,  071 01 Michalovce

Riaditeľka ZOS:   Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Usporiadateľ:  Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK
                         OZ Zemplínski heligonkári

Názov podujatia:  ZEMPLÍNSKA  HELIGÓNKA 2019 – 6. ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov s medzinárodnou účasťou

Termín podujatia:   4 .máj 2019 – 14,00 hod.
Kontaktná osoba:  Mgr. Alena Navrátilová   ZOS MI – +421 905 668 044 zuc@zosmi.sk
                                                Pavol Hájnik – OZ Zemplínski heligonkári – +421 905 732 943
                                                zemplinskiheligonkari@gmail.com
Informácie o podujatí: www.zosmi.skwww.zemplinskiheligonkari.sk


GPS: N 48.75711191870223 / E 21.918085877520753