Vyber si svoj šport

Seminár / Workshop

29. 9. 2022 9:30 - 29. 9. 2022 13:00

Mesto Michalovce – odbor školstva a športu v spolupráci s Olympijským klubom (téma olympizmu), základnými školami, ktoré majú športové triedy a športovými klubmi venujúcimi sa práci s mládežou pripravilo IV. ročník športového podujatia „Vyber si svoj šport“, určené pre predškolákov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, ktoré sa uskutoční dňa 29. 09. 2022(štvrtok) so začiatkom o 9.30 hod. vo florbalovej hale pri ZŠ T. J. Moussona(1.ZŠ) v Michalovciach.

Toto podujatie sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa športu, ktorého heslom je #Be active.

Zdravotné zabezpečenie na tomto podujatí poskytne Stredná zdravotnícka škola.

Predškoláci na tomto podujatí budú mať možnosť zašportovať si a spoznať tieto druhy športu: futbal, hádzaná, florbal, basketbal, hokej, atletika, džudo a tenis.

Športového podujatia sa zúčastnia predškoláci z 8 materských škôl(cca 330) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.


GPS: N 48.76097363473116 / E 21.901756589038094