Týždeň dobrovoľníctva

Iné

14. 9. 2018 - 16. 9. 2018 9:00

AKTIVITY, KTORÉ SA ORGANIZUJÚ V MICHALOVCIACH POČAS TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA

 

  • KOMUNITNÉ CENTRUM MESTA MICHALOVCE - 26.9.2018 (v zlom počasí 28.9.).

Aktivita: maľovanie oplotenia pri komunitnom centre v dĺžke 24 metrov. Maximálny počet dobrovoľníkov:15.

Kontaktná osoba: Alena Simiková, mail: kcmichalovce@gmail.com, t.č.: 0918 327 234, FB: https://www.facebook.com/events/292285437991703/

 

  • ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI - 14.9.2018

Aktivita: maľovanie oplotenia na zariadení starostlivosti o deti do troch rokov na ulici A. Markuša 2 v Michalovciach. Maximálny počet dobrovoľníkov:15.

Kontaktná osoba: Naďa Drotárová, mail: nada.drotarova1@gmail.com, t.č.: 0905765380, FB: https://www.facebook.com/events/222116991804819/

 

  • MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV - počas celého trvania Týždňa dobrovoľníctva

Aktivity: skrášľovací deň (maľovanie senioriek), divadelné predstavenie pre seniorov, canisterapia, tvorivé aktivity - šitie darčekových predmetov, čítanie ležiacim klientom, rozhovory s klientmi v záhrade domova seniorov. Maximálny počet dobrovoľníkov:20.

Kontaktná osoba: p. Sopiaková, mail: sopiakova@mids.sk, t.č.: 0911481198, FB: https://www.facebook.com/events/846107512253923/

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, MICHALOVCE - 21.9.2018

Aktivita - maľovanie oplotenia, úprava a výsadba zelene - V prípade nepriaznivého počasia sa bude aktivita realizovať v náhradnom termíne: 28.09.2018. Maximálny počet dobrovoľníkov:20

Kontaktná osoba: Anna Berdáková, mail: 04.ms.michalovce@gmail.com, t.č.: 0917 751 557, FB: https://www.facebook.com/events/327809021293411/

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, MICHALOVCE - 21.9.2018

Aktivita: maľovanie oplotenia, úprava a výsadba zelene. V prípade nepriaznivého počasia sa bude aktivita realizovať v náhradnom termíne: 28.09.2018. Maximálny počet dobrovoľníkov:20.

Kontaktná osoba: Drahomíra Pastíriková, mail: 09.ms.michalovce@gmail.com, t.č.: 0917 751 558, FB: https://www.facebook.com/events/280725072705925/

 

  • INTEGRA, PRI MLYNE, MICHALOVCE - od 17.9. do 28.9. 2018

Aktivita: zariadenie čaká na dobrovoľníkov, ktorí si chcú pozrieť priestory zariadenia a oboznámiť sa s činnosťou v organizácií, vyskúšať si vyrezávanie z dreva, vypaľovanie do dreva, či maľovanie na textil alebo maľovanie na sklo.

Kontaktná osoba: Helena Pribulová, mail: helenapribulova@integradz.sk, t.č.: 056/ 6421 714, FB: https://www.facebook.com/events/711829882485641/

 

  • INTEGRA, ŠKOLSKÁ 8, MICHALOVCE - počas celého trvania Týždňa dobrovoľníctva

Aktivity: pozrieť zariadenie a oboznámiť sa s činnosťou v organizácií, skúsiť pracovať s hlinou, naučiť sa stáčať papieriky quillingovou technikou a zapojiť sa do rôznych tvorivých činnosti.

Kontaktná osoba: Helena Pribulová, mail: helenapribulova@integradz.sk, t.č.: 056/ 6421 714, FB: https://www.facebook.com/events/222448055108024/

 

  • TECHNICKÉ A ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY, MICHALOVCE – 19.09.2018

Aktivita: maľovanie oplotenia mestského cintorína v Michalovciach. Aktivita sa bude konať v prípade nepriaznivého počasia v náhradnom termíne:  26. 9. 2018. Maximálny počet dobrovoľníkov: 20.

Kontaktná osoba: Martina Rigaszová, mail: martina.rigaszova@tazsmi.sk, t.č.:  0918 957 067, FB: https://www.facebook.com/events/2035953763291817/

 

  • DSS ANIMA - 27.9.2018 o 9.30

Aktivity: organizácia a realizácia programu pre deti (vlastné aktivity rôzneho charakteru, ako napr. športové, zábavné, motivačné, kultúrne a rekreačné činnosti),zodpovednosť za bezpečnosť a napĺňanie potrieb prijímateľov, pomoc pri príprave občerstvenia a varení guľášu. Táto aktivita sa bude konať na adrese Andreja Kmeťa 2 v Michalovciach.

Kontakt: info@animadss.sk, FB: https://www.facebook.com/events/1943395655682529/

 

  • DSS ANIMA - od 14.9 do 30.9.2018

Aktivity: priama práca s prijímateľom- pomoc pri uspokojovaní bio – psycho – sociálnych potrieb prijímateľa (čítanie kníh, rozhovory s prijímateľmi, prechádzky s prijímateľmi, dohľad, pohybové aktivity, tvorivé činnosti, hranie spoločenských a motivačných hier, pomoc a doprovod pri spoločenských akciách organizovaných DSS a akékoľvek iné aktivity, ktoré budú viesť k zmysluplnému tráveniu voľného času, opatrovateľské úkony- pomoc pri sebaobslužných úkonoch, ako je dodržiavanie hygieny, stavovanie, pitie, polohovanie, obliekanie a pod. - dobrovoľník si v rozmedzí týchto dní sám určí kedy a koľko dní chce absolvovať program.

Kontakt: info@animadss.sk , t.č.: 0948 159 831, FB: https://www.facebook.com/events/287787731773592/

 

Pozn.:Na jednotlivé aktivity sa prihlasuje u kontaktných osôb uvedených pri jednotlivých aktivitách, a to buď mailom, telefonicky alebo priamo na FB stránke