Trianonská mierová zmluva 1920

Výstava

23. 10. 2023 8:00 - 23. 10. 2023 15:30

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach Vás v mesiaci október pozýva na výstavu pod názvom TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO., ktorú zorganizovalo v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a občianskym združením: Osobnosti pod Bradlom.

Výstava približuje mierovú zmluvu, ktorá zavŕšila proces vyčleňovania územia Slovenska z historického Uhorska a jeho integráciu do Československej republiky 4. júna 1920.

Výstava nám všetkým pripomína podpísanie zmluvy, ktorá sa stala symbolom medzinárodného uznania existencie Slovákov ako moderného európskeho národa.

Autorom výstavy približujúcej na 13 paneloch Trianonskú mierovú zmluvu i okolnosti jej vzniku je Matej Hanula PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie viet, dizajn vytvorila Dorota Budziňáková. Výstava vznikla vďaka podpore Vlády Slovenskej republiky v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika. Je určená širokej verejnosti zvlášť žiakom II. st. ZŠ a SŠ.

plagat


GPS: N 48.7571543567554 / E 21.918021504504395