Spomienka na obete holokaustu

7. 9. 2020 10:00 - 8. 9. 2020

Akcia sa presúva na zatiaľ neuvedený termín z dôvodu epidemiologických opatrení.