Podujatia zrušené do odvolania

Iné

16. 5. 2020 - 31. 5. 2020 18:00

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika S R, podľa § 48, ods. 4 písmena d, zákona č. 355/2007 Z.z sa zakazuje MsKS Michalovce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.3.2020 do odvolania