Plenéry Zemplínskeho múzea

Výstava

14. 1. 2018 9:00 - 23. 1. 2018

Pozývame Vás na výstavu ,,Plenéry Zemplínskeho múzea“!


Šesťdesiate výročie vzniku Zemplínskeho múzea je výnimočnou príležitosťou venovať tohoročnú výstavu – výberu z tvorby umelcov, ktorí boli počas celej jeho existencie účastníkmi medzinárodných maliarskych i sochárskych plenérov – sympózií organizovaných múzeom.

Maliarske plenéry organizované v priebehu rokov existencie Zemplínskeho múzea  priniesli výsledky  niekedy priamo navádzajúce na barbizónsku tradíciu, inokedy blížiace sa k nepredmetnej forme alebo iným podobám, ktoré moderné a postmoderné umenie prinieslo. V každom prípade však vznikli diela podnietené daným prostredím i vzájomnou komunikáciou medzi účastníkmi, ktorá je vlastným zmyslom i poslaním takýchto stretnutí. 

Vnímať tieto stretnutia ako všedné - nevšedné okamihy nášho života nás nabáda aj táto výstava, slávnostne otváraná v deň, ktorým sa niečo pre každého z nás končí, ale aj začína.

Výstava potrvá do 24. januára 2018. Viac na stránke Zemplínskeho múzea...


GPS: N 48.757918235582295 / E 21.924759213549805