Optika - pokusy z fyziky

Seminár / Workshop

9. 4. 2021 - 30. 4. 2021 20:00

Tento diel optiky pojednáva o zobrazovaní rovinným zrkadlom, o odraze a rozptyle svetla...