Na gazdovskom dvore uja Fera -hádanky (online test pre deti)

Deti a rodina

27. 1. 2021 - 28. 2. 2021

Milé deti!
Kto by nemal rád dobrú hádanku?  Sú veľmi obľúbené, pobavia nás a zároveň rozvíjajú našu predstavivosť, logické myslenie a sú vhodným podnetom na premýšľanie.
V nasledujúcich hádankách skúsime nazrieť na gazdovský dvor uja Fera, kde objavíme množstvo zvieratiek.
V úvode  stačí uviesť meno a priezvisko (môže byť aj Jožko Mrkvička). Pri hádankách napíšte správnu odpoveď (ak by nebola vhodná skúšajte ďalej).
Prajeme Vám veľa zábavy a poučenia.

Ak by ste chceli nájsť viac hádaniek s rôznou tematikou , pozývame Vás do knižnice.
Na detskom oddelení v našej Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, kultúrnej organizácie Košického samosprávneho kraja nájdete  knihy, ktoré čakajú  len na Vás.

https://www.webtesty.sk/student.php?idt=3205&psw=default_heslo&fbclid=IwAR2BbJfIAy146_8ew8URdcJl6MzxqeBfR2KlqSAbtedR1oMZ-6CQbFWLjCw


Mgr. Iveta Majvitorová , Daniela Ivančová