Moskáčik - denný letný tábor

Deti a rodina

12. 7. 2021 - 16. 7. 2021 16:00

 

Základná škola, Moskovská 1, 071 01 Michalovce Vás pozýva do DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA  „MOSKÁČIK“

Miesto : ZŠ Moskovská 1, 071 01 Michalovce

Termín : 12. júl – 16. júl 2021

Program : turistika, celodenné výlety,  
                  zábava, šport, kultúra, IKT, kreatívna tvorba

Poplatok : - 12€/deň – 5 dni - spolu 60 €
    
                   
V cene - desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiálne zabezpečenie, pamätné tričko, celodenný program, doprava, vstupenky, odborný pedagogický dozor.

Termín prihlásenia : do 18.júna 2021

Poznámky :

☺ Prihlášky a informácie získate na sekretariáte školy.
☺ Prihlásiť sa je možné iba osobne (záväzná prihláška) na sekretariáte školy.
☺ Poplatok sa hradí na sekretariáte školy v hotovosti
☺ Minimálny vek dieťaťa – dovŕšený 6. rok k 31.08.2020 (predškolák)
☺ Kontakt : 056 6435573, 0911 197 535, 0910 543 186
 


GPS: N 48.748036424829586 / E 21.928610865695198