Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

Seminár / Workshop

25. 4. 2018 16:30 - 25. 4. 2018 18:00

Michalovce Námestie osloboditeľov 25

Zemplínske múzeum v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce
Vás a Vašich známych pozývajú na prednáškový cyklus Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel

Miesto konania: Malá sála MSKS (1.poschodie)
Dátum a čas konania: 25. 04. 2018, začiatok o 16.30
Prednášajúci: PhDr. L. Gačková, PaedDr. M. Molnár, Mgr. S. Rovňáková

Od roku 1984 je 18. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Vyhlásila ho ICOMOS a schválila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1983. V tento deň si pripomíname, že na Slovensku sa nachádzajú tisícky pamiatok a niekoľko lokalít zaradených do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti aj Zemplínske múzeum v Michalovciach plánuje už tradične zrealizovať prednáškový cyklus. Program podujatia je rozdelený do dvoch zaujímavých celkov. V prvej časti prednáškového cyklus nám historici Zemplínskeho múzea v Michalovciach – Mgr. S. Rovňáková a PaedDr. M. Molnár odprezentujú najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu kaštieľa v Michalovciach. Keďže obaja historici boli súčasťou širšieho autorského kolektívu odborníkov z viacerých inštitúcii, ktorí sa podieľali na vytvorení jedinečného knižného diela s názvom „Kaštieľ v Michalovciach“ stručne nám predstavia aj túto publikáciu. Publikáciu vydalo Zemplínske múzeum v Michalovciach v roku 2017 pri príležitosti 60. výročia vzniku múzea. Druhou nosnou témou podujatia bude predstavenie záchranného archeologického výskumu, ktorý prebiehal na Kostolnom námestí v Michalovciach v rokoch 2016 a 2017 a ktorí bol realizovaný pod vedením odborných pracovníčok – archeologičky múzea v Michalovciach – PhDr. L. Gačkovej a Mgr. Anastázie Hamadejovej. Tento prednáškový cyklus je tak jedinečnou príležitosťou vypočuť si pracovné skúsenosti odborníkov Zemplínskeho múzea.

Mgr. Stanislava Rovnáková, historička ZM v MI


GPS: N 48.75721919999999 / E 21.918187699999976