Literárna a hudobná inšpirácia

Výstava

1. 7. 2020 8:00 - 12. 7. 2020

Eugen Hochman

Narodil sa 15. 2. 1949 v Michalovciach. V roku 1969 ukončil štúdium scénografie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončil v roku 1975 aprobáciou VV-SJaL. Dlhé roky učil na rôznych stredných školách v Michalovciach. V rokoch 2006 - 2013 žil na západe Čiech v Plzni.
V detskom veku bol ovplyvnený svojím učiteľom výtvarnej výchovy Júliusom Kráľom a maliarom a reštaurátorom Jozefom Saloňom. Eugen Hochman sa venuje maľbe, grafike, kresbe, koláži a iným kombinovateľným technikám. Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z prírody, architektúry, literatúry, hudby a iných oblastí.


GPS: N 48.753211001214716 / E 21.91132671080323