Knižnica je otvorená v obmedzenom režime

Literatúra

9. 4. 2021 - 30. 4. 2021 20:00

Knižnica je otvorená v obmedzenom režime. Knihy je potrebné si vopred objednať.
Vážení čitatelia, knižnica je opäť otvorená od  15. 2. 2021. Služby poskytujeme v obmedzenom režime.

 

Výpožičný čas:

Pondelok - Piatok

9:00 - 11:00 hod. seniori nad 65 rokov

11:00 - 13:00 hod. dezinfekčná prestávka

13:00 - 15:00 hod. verejnosť do 65 rokov

 

Pri vstupe do knižnice je nevyhnutné dodržiavať hygienické opatrenia:

1. Vstup len s rúškom (s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou).

2. Použiť dezinfekciu rúk.

3. Dodržiavať bezpečný odstup (minimálne 2 m).

4. V knižnici sa nezdržiavať, riaďte sa  pokynmi pracovníka knižnice.

5. Zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v jej blízkosti .

 

- Čitatelia nemôžu vstupovať medzi regály s knihami.

- Výpožičky sa budú realizovať prostredníctvom telefonického kontaktu 056-6441141, 0948 354554  a e-mailom: studovna.zkgzmi@gmail.com, oddeleniebeletrie.zkgzmi@gmail.com, detskeoddelenie.zkgzmi@gmail.com, prípadne priamo v knižnici po konzultácii s pracovníkom knižnice.

- Knihy, ktoré sa nachádzajú v našom fonde si  môžete vyhľadať cez online katalóg našej knižnice tu: https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=mizkgz, následne spísať  zoznam kníh o ktoré máte záujem a preposlať ho e-mailom alebo zatelefonovať.

Rešpektujte  vyhlášku č. 14/2021 ÚVZ SR!

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (alternatívy nájdete v §2 ods 4 a 5).

Vstup do knižničných priestorov je povolený:

-          držiteľom potvrdenia o negatívnom výsledku RT- PCR testu,

-          držiteľom potvrdenia o negatívnom výsledku AG testu ,

-          osobám,  ktoré prekonali ochorenie COVID – 19 a majú o tom doklad nie starší ako 3 mesiace,

-          osobám s dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID - 19

Doklady je potrebné na požiadanie predložiť k nahliadnutiu.

Podľa vývoja situácie môže dôjsť k zmenám poskytovania služieb knižnice, o ktorých  Vás budeme včas informovať  na našej stránke a sociálnych sieťach (Facebook a Instagram).

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.