Klenotnica - vzácne poklady minulosti

Výstava

27. 11. 2020 - 31. 12. 2020

On line komentovaná prehliadka novej stálej expozície - KLENOTNICA v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, ktorú uverejňujeme v súvislosti s podujatím Noc múzeí a galérií 2020.