Ekumenický pašiový sprievod

Bohoslužba

30. 3. 2018 13:30 - 30. 3. 2018 19:00

Ekumenický pašiový sprievod je podujatie, ktoré sa uskutočňuje v našom meste už tradične niekoľko rokov na Veľký piatok. Je spoločným dielom michalovských cirkví, ktoré sa pravidelne stretávajú na Rade cirkví – poradnom orgáne primátora mesta. Spája ich umučený a ukrižovaný Ježiš Kristus.

Sprievodu sa zúčastňujú stovky Michalovčanov, rímskokatolícki, gréckokatolícki, evanjelickí aj protestantskí veriaci. V zástupe, v pietnom tichu kráčajú kňazi, veriaci starší i mladší. Prijímajú vrchol pôstu, smrť kríža a veria, že utrpenie dáva zmysel  obeti, že pravda a láska víťazí, že život je silnejší ako smrť.

Tohto roku sa stretneme v piatok 30. apríla o 13.30 hod. pred modlitebňou Cirkvi bratskej na Užhorodskej ulici. Sprievod sa vydá smerom k rímskokatolíckemu farskému Kostolu narodenia Panny Márie.

Na premávku a bezpečnosť na cestách bude dohliadať štátna a mestská polícia. Spevníky Vám rozdajú kňazi priamo na mieste.

Všetkých Vás srdečne pozývame a prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.