Dva týždne v športe od 21.06.2019 do 04.07.2019

Šport

24. 6. 2019 - 1. 7. 2019

Beh olympijského  dňa – štafety
21. 6., 9.00 hod., ZŠ Ul. krymská 5
Info: PaedDr. Radmila Hajdúková, č.tel.: +421 905 967 930

Florbal

Neznam Team - Hadzi
21. 6., 18.10 hod.,
Senators - Rakeťáci           
21. 6., 19.00 hod.,
Hadzi - Rakeťáci          
28. 6., 18.10 hod.,
Alfa Užhorod – 4ka
28.6., 19.00 hod.,
Snina Penguins – Neznam team
28.6., 19.50 hod.,
Alfa Užhorod – Hadzi
28.6., 20.40 hod.,
Mestská florbalová liga, 8. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: +421 903 604 195

Judo

Medzinárodná Veľká cena Mesta Michalovce
22. 6., 11.00 hod., 49. ročník – Mestská športová hala            
Info: V. Kohút, tel: +421 908 362 137

Turistika

39. letný zraz KST Turista – Janské ohne
22. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

Regionálny letný zraz turistov – Vinianske jazero    
22. 6., 7.50 hod.

Za históriou hradu Slanec                                              
23. 6., 7.10 hod.

48. zraz mladých vodných turistov – Červený kláštor-Dunajec
21. – 24.6.2019

52. zraz Vht KST T. Lomnica
27. – 30.6.2019
Info: www.kstmichalovce.sk