Astronómia na diaľku

Deti a rodina

12. 3. 2021 - 11. 4. 2021 18:00

Hvezdáreň v Michalovciach si pre nadšencov vesmíru pripravila krátke videá, akési stručné prednášky na rôzne, najmä aktuálne, astronomické témy, ďalej vystrihovačky pre žiakov ZŠ a pod. Astronómia na diaľku