Vyber si svoj šport


Dňa 27. 9. 2023 sa konalo športové podujatie „Vyber si svoj šport“, ktoré je určené pre predškolákov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, v tomto roku sa ho zúčastnilo cca 320 predškolákov.