Vesmír očami detí 2020 - MŠ


Virtuálna výstava prác “Vesmír očami detí 2020” – 1. kategória MŠ - 4 - 6 ročné deti z michalovských MŠ ako aj MŠ z okolia.