Vďaka vám


V nedeľu sme si pripomenuli Deň matiek. Pri tejto príležitosti primátor mesta Michalovce zavítal  v utorok 15. mája medzi seniorov do mestského kultúrneho strediska.