Stretnutie bývalých učiteľov


Učitelia oslávili svoj sviatok, Deň učiteľov, 28.marca. Pri tejto príležitosti sme nezabudli na našich bývalých učiteľov – dôchodcov.