Silvestrovská vernisáž


Silvester, konkrétne dopoludnie posledného dňa kalendárneho roka, je už tradične spätý s kultúrnym podujatím - silvestrovskou vernisážou.