Silvestrovská súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína


Tohto roku sa do súťaže zapojilo 62 súťažiacich. Víťazom sa stal Radek Milión z Brna, ktorý zátku vystrelil do vzdialenosti 27,15 metrov.