Separácia odpadov - zberové vozidlo, nádoby, kompostéry