Práca terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov