Podpora a poďakovanie


V spolupráci s Mestom Michalovce firma Syráreň Bel Slovensko, a. s., 25. mája odovzdala balíčky svojich výrobkov. Firma sa rozhodla takouto cestou nezištne podporiť a poďakovať všetkým, ktorí sa počas pandémie stali najviac ohrozenou skupinou.