Otvorenie kostolného námestia


Kostolné námestie je situované v historicky najvzácnejšom území mesta Michalovce. V jeho blízkosti je kaštieľ Sztárayovcov, dnes sídlo Zemplínskeho múzea, gotický rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie, barokovo-klasicistický Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky a novo zrekonštruovaný historický park Kerta. Rekonštrukcia námestia začala 13. júna 2022 a prebiehala v rámci projektu Michalovce – Kostolné námestie I. etapa. Realizovaný projekt plne rešpektoval historický charakter územia z minulých storočí ako i jeho začlenenie do okolia. Po roku od začatia prác sa všetci Michalovčania ako i návštevníci nášho mesta tešia z krásnej oddychovej zóny, ktorá dotvára okolie Zemplínskeho múzea a Kostola narodenia Panny Márie. Ešte stále sme plní dojmov zo včerajšieho otvorenia tohto námestia. Atmosféra bola skvelá a námestie plné. Plné vás, milí Michalovčania. Veríme, že ste sa cítili príjemne.