Návšteva člena predstavenstva ACES Europe


Primátor mesta Viliam Zahorčák privítal 29. januára, na Mestskom úrade v Michalovciach, Lukáša Vorela, ktorý je členom predstavenstva ACES Europe. Lukáš Vorel bol jedným z komisárov, ktorí rozhodli o pridelení titulu EMŠ 2019.