Najúspešnejší športovci za rok 2017


Primátor mesta Viliam Zahorčák ocenil v Obradnej sieni MsÚ najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2017.