Deň učiteľov na mestskom úrade


Primátor Miroslav Dufinec privítal v stredu 29. marca v obradnej sieni pedagógov, vychovávateľov i pedagogických asistentov pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov.