Kontakty

Meno Odbor Telefón
Ing. Jozef Doležal Odbor hospodárenia s majetkom
+421 56 68 64 282
MVDr. Ernestína Doričová Odbor hospodárenia s majetkom
+421 56 68 64 271
Ing. Adriana Dubrovčáková Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 56 68 64 175
Mgr. Miroslav Dufinec Útvar primátora
+421 56 68 64 210
Janka Eštoková Odbor finančný
+421 56 68 64 128
Ing. Pavol Fecák Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 56 68 64 171
Ing. Helena Francúzová Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 56 68 64 172
Bc. Anna Grajcárová Odbor sociálnych vecí
+421 918 327 234
Ing. Viliam Hakoš Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 56 68 64 176
Ing. Ružena Heželyová Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 56 68 64 277
Marta Hlaváčová Odbor finančný
+421 56 68 64 220
Anna Hodáňová Odbor organizačný
+421 56 68 64 120
Mgr. Mária Hoľanová Odbor informatizácie a grantov
+421 56 68 64 291
Ing. Jana Holíková Odbor hospodárenia s majetkom
+421 56 68 64 284
Ing. Ján Hrehovčík Odbor finančný
+421 56 68 64 222
Ing. Lenka Hreňková Odbor školstva a športu
+421 56 68 64 143
Ing. Gabriela Ivanová Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 56 68 64 191
Ing. Vladimír Jalč Odbor informatizácie a grantov
+421 56 68 64 232
Ing. Dana Janošová Odbor finančný
+421 56 68 64 221
Ing. Ján Jasovský Odbor sociálnych vecí
+421 56 68 64 177