Kontakty

Meno Odbor Telefón
Mgr. Martina Čižmárová Odbor organizačný
+421 56 68 64 144
Anna Čurmová Odbor organizačný
+421 56 68 64 114
Mgr. Jana Denciová Odbor komunikácie a marketingu
+421 918 474 591
Ing. Jozef Doležal Odbor hospodárenia s majetkom
+421 918 876 602
Ing. Adriana Dubrovčáková Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 917 588 627
Mgr. Miroslav Dufinec Útvar primátora
+421 56 68 64 210
Mgr. Simona Ďurinová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 917 646 177
Janka Eštoková Odbor finančný
+421 56 68 64 128
Ing. Pavol Fecák Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 918 876 604
Ing. Iveta Fešovičová Odbor finančný
+421 56 68 64 116
Ing. Helena Francúzová Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 918 876 608
Ing. Lenka Gičová Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 908 335 346
Bc. Anna Grajcárová Odbor sociálnych vecí, školstva a športu
+421 918 327 234
Ing. Peter Hajduk Útvar prednostu
+421 56 68 64 227
Ing. Viliam Hakoš Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 908 993 207
Mgr. Zuzana Hakošová Odbor právny, priestupkov a VO
+421 56 68 64 105
Ing. Lucia Harmanová Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja
+421 56 68 64 291
Ing. Ružena Heželyová Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
+421 918 490 297
Mgr. Mária Hoľanová Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja
+421 56 68 64 291
Ing. Jana Holíková Odbor hospodárenia s majetkom
+421 56 68 64 284