Viera Klaciková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
samostatná odborná referentka referátu personalistiky MsÚ, MsP a ZSD Útvar primátora +421 56 68 64 230 viera.klacikova@msumi.sk