Valéria Čechová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. evidencie a správy pozemkov Odbor hospodárenia s majetkom +421 56 68 64 280 valeria.cechova@msumi.sk