Štefánia Končíková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. účtovníctva spoločnej agendy obcí Odbor organizačný +421 56 68 64 126 stefania.koncikova@msumi.sk