Monika Andrusová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
matrika, ZPOZ Odbor organizačný +421 56 68 64 145 monika.andrusova@msumi.sk