Milada Tomková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
overovanie listín a podpisov Odbor organizačný +421 56 68 64 107 milada.tomkova@msumi.sk