Mgr. Zuzana Hakošová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
odborná referentka právneho a priestupkového referátu Odbor právny, priestupkov a VO +421 56 68 64 105 zuzana.hakosova@msumi.sk