Mgr. Miroslav Bočines

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent prdvneho a priestupkového referatu Útvar prednostu +421 56 68 64 230 miroslav.bocinec@msumi.sk