Mgr. Miroslav Bočinec

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent právneho a priestupkového referátu Útvar prednostu +421 56 68 64 219 miroslav.bocinec@msumi.sk