Mgr. Miroslav Bočinec

Pozícia Odbor Telefón E-mail
vedúci odboru Odbor právny, priestupkov a VO +421 905 289 212 miroslav.bocinec@msumi.sk