Mgr. Miroslav Bočinec

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent prdvneho a priestupkového referatu Útvar prednostu +421 56 68 64 219 miroslav.bocinec@msumi.sk